Aberystwyth Farmers’ Market

 

Stondinwyr Marchnad

 

Allwood

Aberystwyth Farmers’ Market

Lleolir y busnes teuluol yma sy’n ymwneud â gwaith coed a phren yng Nghanolbarth Cymru. Datblygwyd 'Allwood' er mwyn cyd-redeg â’n busnes craidd ac ategu ato.

Rydym yn creu arwyddion unigryw ac offer cegin gwahanol ar gyfer y cartref, ac y mae ‘Allwood’ yn ceisio defnyddio pren lleol o Gymru gyda’i gymeriad unigryw lle bynnag y bo hynny’n briodol.

www.allwoodsigns.co.uk

Blaencamel Farm

Cynhyrchwyr organig sydd wedi bod yn gofrestredig gyda Chymdeithas y Pridd am 40 blynedd.  Llysiau, salads a pherlysiau a dyfir yn organig ar y fferm a chyffeithiau a wneir yn y gwanwyn o flodau, planhigion a’n cynnyrch ni ein hunain.  Enillwyr Gwir Flas Cymru.  Mae croeso i chi ymweld â’r fferm, gweld ein tai gwydr, ymlwybro ger yr afon drwy ein coedwigoedd.  Rydym yn cynhyrchu cnydau mewn modd cynaliadwy trwy’r flwyddyn.

Ar gyfer ein hymwelwyr o Gaerdydd a Phenarth, ewch i blaencamelbox.com lle y mae lluniau hyfryd o’r fferm i’w gweld.

Anne Evans a Peter Segger
Ffôn: 01570 470529
Ebost: anne@blaencamel.com
Twitter: twitter.com/blaencamelfarm
www.blaencamel.com

 

Blasus Welshcakes

Aberystwyth Farmers’ Market

Pice ar y Maen Traddodiadol Braidd yn Wahanol. Wedi eu gwneud â llaw yng Ngorllewin Cymru.

Drwy gydol y flwyddyn rydym mewn ffeiriau bwyd a marchnadoedd yn gwerthu ein pice ar y maen dewis a dethol. Maent hefyd ar gael mewn siopau lleol a drwy eu harchebu drwy’r post.

Mae gennym amrywiaeth o wahanol flas ar gael.

Mae’r pice ar y maen yn rhodd delfrydol mewn Gwely a Brecwast, Gwestai a Digwyddiadau Corfforaethol ac fel rhoddion i’ch gwesteion priodas.

Sarah Jones
Ffôn: 07800 807564
www.blasuswelshcakes.co.uk

Caermynydd Piggery

Aberystwyth Farmers’ Market

Uned fach sy’n cadw moch ac sydd wedi’i lleoli yn y mynyddoedd Cambria.  Rydym yn cynhyrchu ein cig moch a selsig, sydd wedi ennill gwobrau ynghyd â chynnyrch porc ffres o’r moch sydd ar ein fferm.  Mae ein cynnyrch yn gwbl olrheiniadwy a gallwch ymddiried yn llwyr ynddo.  Mae ein moch hapus wedi cynorthwyo at ein llwyddiant.

Kathy Fordham
Ffôn: 01974 821361
Ebost: caermynydd@btinternet.com
www.caermynydd-piggery.co.uk

 

Carn Edward

Aberystwyth Farmers’ Market

Ffermydd traddodiadol ym mryniau Cwm Gwaun yn Sir Benfro. Rydym yn cyflenwi cig oen a chig eidion Hirgron yn uniongyrchol i’n cwsmeriaid. Mae Robert Vaughan a’i deulu yn ymfalchïo yn y ffaith eu bod yn cyflenwi cig eidion da, hen ffasiwn am brisiau rhesymol.

Ymwelwch â Gerddi Penlan Uchaf yng Nghwm Gwaun lle gallwch fynd am dro o amgylch y safle neu fwynhau coffi ffres a chacen yn y Ffermdy.

Mae cigydd y gerddi ar agor bob dydd Sadwrn a gallwch gasglu ein holl gynnyrch o’r fan honno. Hefyd, gallwch fynd at ein siop ar y we a phrynu ein cynnyrch ar-lein.

Ffoniwch ni ar 01239 820775 neu 07773 789850.
Ymwelwch â ni yng Ngerddi Penlan Uchaf a phrynwch o’n siop fferm.
www.carnedward.co.uk

Casa Del Cymru

Aberystwyth Farmers’ Market

Busnes teuluol micro yw Casa del Cymru ym mhentref delfrydol Llechryd yng Ngorllewin Cymru.

Yr ydym yn cynhyrchu amrediad o basta gyda blas wedi ei deilwra ar gyfer cyfwydydd penodol; yn ogystal â raviolis sydd yn defnyddio cynnyrch lleol, gan ganiatáu llenwadau megis cranc mascarpone bae Ceredigion a leim neu gaws gafr Dyffryn Cothi, sbigoglys a sifys.

Ffôn: 07988 874876
Ebost: casadelcymru@hotmail.com
www.casadelcymru.co.uk

Cuckoo Mill Farm

Aberystwyth Farmers’ Market

Mae Fferm Cuckoo Mill â dewis da o gynnyrch twrci blasus – o adar cyfan adeg y Nadolig a’r Pasg i rholiau brest a rholiau coes twrci, ffiled gyda stwffin cartref neu wedi ei lapio mewn cig moch, byrgers a briwgig twrci a chymaint mwy!

Caiff y fferm ei rhedeg gan Deulu Davies, a leolir yn Hwlffordd Sir Benfro. Hoffwch ni ar Facebook: www.facebook.com/CuckooMillFarm neu dilynwch ni ar Twitter @cuckoomillfarm.

Gallwch archeb ymlaen llaw a’u casglu yn y farchnad – ffoniwch ni ar 01437 762139 neu ebostiwch info@welshturkey.co.uk.

Ceir rhestr o gynnyrch ar ein gwefan www.welshturkey.co.uk.

Peidiwch ag anghofio archebu eich Twrci Nadolig, traddodiad y dylid cadw ato. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’n Dewis o Dwrciod Nadolig – ewch i’n gwefan!

Dà Mhìle Distillery

Aberystwyth Farmers’ Market

Ffermdy micro-ddistyllfa organig ydy Dà Mhìle Distillery sy'n gyfrifol am y chwisgi organig cyntaf y byd modern.

Wedi'i sefydlu ym 1992, mae'r brand wedi bod yn gyfrifol am rai o'r wisgi gorau a geir yn y byd. Bellach, maent yn cynhyrchu Jin a Gwirodlyn sydd wedi ennill gwobrau di-ri a byddai angen rheswm da dros beidio â chael blas!"

www.damhile.co.uk

Eleanor’s Attic

Aberystwyth Farmers’ Market

Eleanor’s Attic, fy nhrysorfa o fagiau oelcloth hyfryd sy’n aros i chi eu darganfod.

Wedi’u hysbrydoli gan bopeth gwych, ceir bagiau ar gyfer pob math o bersonoliaethau ac anturiaethau, p’un ai steil tlawd, ffasiwn o dras neu bethau hen ffasiwn sy’n mynd â’ch bryd chi. Byddwch yn hael â’ch hun, neu prynwch rywbeth neis i ffrind.

www.eleanorsattic.co.uk

Glanbrydan

Aberystwyth Farmers’ Market

Efallai mai hwn yw’r popty lleiaf yng Nghymru, ac yn sicr yr un harddaf, lle mae popeth yn cael ei wneud â llaw gyda chig a chynnyrch lleol. Ni fyddwn ond yn defnyddio ysgwydd flaen cig oen, ysgwydd flaen cig moch, brest cyw iâr a stêcs palfais. Bwyd blasus a syml sy’n perthyn i’r oes pan oedd bwyd yn blasu fel bwyd.

Gwerth yr arian? Rhowch gynnig arno drosto’ch hun, neu dewch i’r farchnad cyn iddi agor a gweld ein cwsmeriaid yn tyrru i’w brynu cyn inni werthu’r cwbl. Mae popeth wedi’i wneud gan y tîm gŵr a gwraig, Wilf a Sam.

Sam & Wilf Winter, Glanbrydan Ltd
Pont Isaac, Cwmifor
Llandeilo, SA19 7AP
Ffôn: 01558 822846
www.glanbrydan.com

Gwynfor Growers

Aberystwyth Farmers’ Market

Gwynfor ...am blanhigion diddorol!

Mae’n stondin ni’n sefyll ym Marchnad y Ffermwyr ers y cychwyn cyntaf, ac rydym yn dal i fynd o nerth i nerth!

Mae’n werth ichi weld ein planhigion sydd bob amser yn ddigon o sioe ger mynedfa’r farchnad ar Ffordd y Môr. Rydym yn tyfu ein planhigion parhaol a’n llwyni yn organig heb fawn, ac mae’n cwsmeriaid yn dod yn ôl bob tymor i’w cael.

Rydym yn dod i’r farchnad o’r adeg y daw’r egin gwyrddion drwy’r pridd yn y gwanwyn tan ar ôl i’r dail i gyd ddisgyn yn yr hydref, ond mae ein planhigfa ar agor gydol y flwyddyn fel arfer (Mercher, Iau a Sul 10am tan y machlud) i werthu planhigion gan gynnwys coed ffrwythau Cymreig. Gallwch hefyd brynu planhigion ar y we a phori’r Casgliad Rhosmari Cenedlaethol.

Mae gennym amrywiaeth arbennig o blanhigion y tymor hwn – mae’n werth ichi alw heibio’n gynnar ar fore Sadwrn neu gysylltu â ni ymlaen llaw i gael yr un perffaith!

Mama Singh's

Aberystwyth Farmers’ Market

Mae busnes teuluol Mama Singh yn cyflwyno bwyd Asiaidd o safon uchel.

Dewch o hyd i ni yn gweini bwyd stryd ym marchnad ffermwyr Aberystwyth a digwyddiadau lleol, yn darparu prydau cyfleus i fusnesau lleol a chyflenwi siop Undeb y Myfyrwyr Aberystwyth gydag amrywiaeth o fwydydd cartref sydd ychydig yn wahanol.

Ffôn: 07769 265620 / 01970 822257
Ebost: mamasinghs.sch@gmail.com
Twitter: twitter.com/MamaSinghs
Facebook: www.facebook.com/MamaSinghsLTD

Postance Poultry

Mae Postance Poultry yn fusnes teuluol sy’n gwerthu ieir buarth, hwyaid a thyrcwn eurgoch i’r Nadolig. Rydym yn magu ac yn paratoi’r adar ein hunain, ac yn eu gwerthu ym Marchnad Ffermwyr Aberystwyth a gynhelir ar y dydd Sadwrn cyntaf a’’r trydydd dydd Sadwrn bob mis.

Os hoffech chi archebu ymlaen llaw, anfonwch e-bost neu ffoniwch erbyn y dydd Iau cyn diwrnod y farchnad.

Ffôn: 07817 352122
Ebost: postancepoultry@hotmail.co.uk

 

Teifi Farmhouse Cheese

Aberystwyth Farmers’ Market

Mae Caws Teifi yn wneuthurwr caws ffermdy crefftus, a dyma’r gwneuthurwr caws llaeth-amrwd sydd wedi ennill y mwyaf o wobrau ar draws y DU.

Rydym yn dal i weithio gan ddefnyddio gweisg dros 150 mlwydd oed, ac mae popeth yn cael ei wneud â llaw. Rydym yn darparu ar gyfer pob chwaeth o fod yn ysgafn i aeddfed, meddal a drewllyd i galed a briwsionllyd.

Teifi Farmhouse Cheese
Glynhunod
Ffostrasol
Llandysul
SA44 5JY
Ffôn: 01239 851528
www.teificheese.co.uk

The HedgeRose

Aberystwyth Farmers’ Market

Yr ydym yn fusnes fechan deuluol sydd yn cynhyrchu Porc, Cig Oen a Chig Eidion o fridiau prin a gedwir allan o Bumsaint yn Sir Gaerfyrddin. Y bridiau prin a gedwir ar y fferm yw Moch Cymreig, Moch Cyfrwyog a Moch Tamworth, Defaid Mynydd Cymreig Torddu a Thorwen. Dexter &Gwartheg Bîf Jersey.

Yr ydym yn gwneud popeth ein hunain ar y fferm, ac yn arbenigo mewn glwten a selsig, byrgers a ffagodau heb gadwolion, a wnaethpwyd gyda’n rysetiau arbennig ein hunain, Yr ydym hefyd yn cynhyrchu cig moch traddodiadol wedi ei halltu a gamwn melys. Mae darnau cig hefyd ar gael i’w prynu a’u harchebu yn ogystal â hanner oen neu oen cyfan a bocsys porc.

Os am fwy o wybodaeth, ewch i www.fromthehedgerose.com neu cysylltwch â Sarah Rose ar 07946606079.

Welsh Mountain Cider

Aberystwyth Farmers’ Market

Seidr Mynydd Cymreig a Phlanhigfa Goed - Cynhyrchwyr seidr Cymreig a thyfwyr coed afalau a gellyg traddodiadol.

Mae Seidr Mynydd Cymreig yn arbenigo mewn gwneud seidr go iawn a thyfu coed afalau a gellyg gwydn. Mae ein profiad o gymysgu afalau a gellyg i greu seidr naturiol o safon yn rhoi’r arbenigedd inni’ch helpu i blannu’r berllan berffaith ar gyfer eich anghenion.

Dewch i’n gweld ym Marchnad Ffermwyr Aberystwyth i gael blasu’n seidr am ddim a chael sgwrs am ein coed.

www.welshmountaincider.com