Aberystwyth Farmers’ Market

Lansiwyd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ym mis Mai 2000 ac mae’n parhau i fod yn llwyddiannus gyda 30 o stondinau yno y dydd Sadwrn cyntaf a’r trydydd Sadwrn o bob mis.

Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth wedi ennill gwobr y Farchnad Fwyd Orau yng Ngwobrau Bwyd a Ffermio BBC Radio 4 2014. Darllen mwy ...

Ym 2011 cafodd y farchnad ei phleidleisio ymhlith y 10 Marchnad Ffermwyr gorau yn y Deyrnas Unedig. Darllen mwy ...

Gŵyl Fwyd a Chrefft Nadolig Aberystwyth 2017
Dydd Sadwrn 16/12/17
Rhoddfa’r Gogledd 10-3yp

Dyma restr y stondinwyr:

 • Terry Davies
 • Carne Edward
 • Nantclyd Farm 
 • Defaid Dolwedd 
 • Cothi Valley Goats
 • Cuckoo Mill
 • Gwella
 • Mrs Pook
 • Cardigan Bay Honey
 • Sarah Bunton Chocolates 
 • Welsh Mangalitza
 • Teifi Farmhouse Cheese
 • Da Mihle Gin
 • Watson & Pratt / The Lampeter Bakehouse
 • Little Devils Heavenly Bakes
 • Blaencamel Farm
 • Postance Poultry
 • Elan Valley
 • Oasthouse Brewery
 • Toloja Orchards
 • Natures Divine Delights
 • Mr Nice pie
 • Teisenhelenz Cakes
 • Pembrokeshire Goats Cheese
 • Celtic Treasure
 • Tynewydd Alpacas
 • Hidden Treasures
 • Allwood
 • Food Centre Wales
 • Mama Fays
 • Sam’s Meat Roasts
 • Tafell Y Tan Pizza
 • The Green Goat
 • Celtic Country Wines
 • Hendra Cotswolds
 • Eurgain Ellis
 • The Wallich Charity
 • Welsh Mountain Cider
 • Ridiculously Rich
 • Lois Grindlay Baskets
 • Lili Mai preserves
 • CCC Alcohol Awareness
 • Aberystwyth University
Gŵyl Fwyd a Chrefft Nadolig Aberystwyth 2017

Marchnadoedd Ffermwyr Aberystwyth - Rhodfa’r GogleddCydlynir Marchnadoedd Fferm Ceredigion trwy Ganolfan Bwyd Cymru, Horeb, Llandysul.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Chydlynudd Marchnadoedd Fferm Ceredigion Julie Lomas ar: 01559 362230

Neu ysgrifennwch at: Julie Lomas, Cydlynudd Marchnadoedd Fferm, Canolfan Bwyd Cymru, Parc Busnes Horeb, Horeb, Llandysul, SA44 4JG

Canolfan Bwyd Cymru Gwefan: www.foodcentrewales.org.uk
Canolfan Bwyd Cymru Cyrsiau: www.foodcentrewales.org.uk/Welsh/Training.htm