Aberystwyth Farmers’ Market

Lansiwyd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ym mis Mai 2000 ac mae’n parhau i fod yn llwyddiannus gyda 30 o stondinau yno y dydd Sadwrn cyntaf a’r trydydd Sadwrn o bob mis.

Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth wedi ennill gwobr y Farchnad Fwyd Orau yng Ngwobrau Bwyd a Ffermio BBC Radio 4 2014. Darllen mwy ...

Ym 2011 cafodd y farchnad ei phleidleisio ymhlith y 10 Marchnad Ffermwyr gorau yn y Deyrnas Unedig. Darllen mwy ...

~~~~~~~~~~~~~
Gŵyl Fwyd a
Chrefft Nadolig
Dydd Sadwrn 15fed
Rhagfyr 2018
Rhoddfa’r Gogledd 10yb-3yp
~~~~~~~~~~~~~

Dyddiadau ar gyfer marchnadoedd 2018 ...

  • Rhagfyr 15 Gŵyl Fwyd a Chrefft Nadolig – 10yb-3yp
  • Rhagfyr 22 – 10yb-2yp

Dyddiadau ar gyfer marchnadoedd 2018 ...

  • Ionawr 5 - Ar gau
  • Ionawr 19 - 10yb-2yp
Gŵyl Fwyd a Chrefft Nadolig Aberystwyth 2018

Marchnadoedd Ffermwyr Aberystwyth - Rhodfa’r GogleddCydlynir Marchnadoedd Fferm Ceredigion trwy Ganolfan Bwyd Cymru, Horeb, Llandysul.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Chydlynudd Marchnadoedd Fferm Ceredigion r: 01559 362230

Neu ysgrifennwch at: Cydlynudd Marchnadoedd Fferm, Canolfan Bwyd Cymru, Parc Busnes Horeb, Horeb, Llandysul, SA44 4JG

Canolfan Bwyd Cymru Gwefan: www.foodcentrewales.org.uk
Canolfan Bwyd Cymru Cyrsiau: www.foodcentrewales.org.uk/Welsh/Training.htm