Aberystwyth Farmers’ Market

Lansiwyd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ym mis Mai 2000 ac mae’n parhau i fod yn llwyddiannus gyda 30 o stondinau yno y dydd Sadwrn cyntaf a’r trydydd Sadwrn o bob mis.

Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth wedi ennill gwobr y Farchnad Fwyd Orau yng Ngwobrau Bwyd a Ffermio BBC Radio 4 2014. Darllen mwy ...

Ym 2011 cafodd y farchnad ei phleidleisio ymhlith y 10 Marchnad Ffermwyr gorau yn y Deyrnas Unedig. Darllen mwy ...

~~~~~~~~~~~~
Marchnad Nesaf
Dydd Sadwrn 17eg
Mawrth 2018
Rhoddfa’r Gogledd 10yb-2yp
~~~~~~~~~~~~

Dyddiadau ar gyfer marchnadoedd 2018 ...

  • Ebrill 7 & 21
  • Mai 5 & 19
  • Mehefin 2 & 16
  • Gorffennaf 7 & 21
  • Awst 4 & 18
  • Medi 1 & 15
  • Hydref 6 & 20
  • Tachwedd 3 & 17
  • Rhagfyr 1 & 15
Dydd Sadwrn 17eg Mawrth 2018 - dyma restr y stondinwyr:
Carne Edward Postance Poultry
Nantclyd Farm Oasthouse Brewery
Defaid Dolwedd Toloja Orchards
Cothi Valley Mr Nice Pie
Cuckoo Mill Teisenhelenz Cakes
Pembrokeshire Goats Cheese The Parsnipship
Gwella Harriet Baggley
Welsh Mangaltiza Celtic Treasure
Teifi Cheese Tynewydd Alpacas
Da Mihle Gin Morgans Brew Tea
The Lampeter Bakehouse Sams Meat Roasts
Little Devils Heavenly Bakes Food Centre Wales
Blaencamel Farm  
Marchnadoedd Ffermwyr Aberystwyth - Rhodfa’r GogleddCydlynir Marchnadoedd Fferm Ceredigion trwy Ganolfan Bwyd Cymru, Horeb, Llandysul.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Chydlynudd Marchnadoedd Fferm Ceredigion Julie Lomas ar: 01559 362230

Neu ysgrifennwch at: Julie Lomas, Cydlynudd Marchnadoedd Fferm, Canolfan Bwyd Cymru, Parc Busnes Horeb, Horeb, Llandysul, SA44 4JG

Canolfan Bwyd Cymru Gwefan: www.foodcentrewales.org.uk
Canolfan Bwyd Cymru Cyrsiau: www.foodcentrewales.org.uk/Welsh/Training.htm