Aberystwyth Farmers’ Market

Lansiwyd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ym mis Mai 2000 ac mae’n parhau i fod yn llwyddiannus gyda 30 o stondinau yno y dydd Sadwrn cyntaf a’r trydydd Sadwrn o bob mis.

Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth wedi ennill gwobr y Farchnad Fwyd Orau yng Ngwobrau Bwyd a Ffermio BBC Radio 4 2014. Darllen mwy ...

Ym 2011 cafodd y farchnad ei phleidleisio ymhlith y 10 Marchnad Ffermwyr gorau yn y Deyrnas Unedig. Darllen mwy ...

~~~~~~~~~~~~~
Marchnad Nesaf
Dydd Sadwrn 16eg
Chwefror 2019
Rhoddfa’r Gogledd 10yb-2yp
~~~~~~~~~~~~~

Dyddiadau ar gyfer marchnadoedd 2019 ...

 • Chwefror 16
 • Mawrth 2 & 16
 • Ebrill 6 & 20
 • Mai 4 & 18
 • Mehefin 1 & 15
 • Gorffennaf 6 & 20
 • Awst 3 & 17
 • Medi 7 & 21
 • Hydref 5 & 19
 • Tachwedd 2 & 16
 • Rhagfyr 7 & 21
Marchnadoedd Ffermwyr Aberystwyth - Rhodfa’r GogleddCydlynir Marchnadoedd Fferm Ceredigion trwy Ganolfan Bwyd Cymru, Horeb, Llandysul.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Chydlynudd Marchnadoedd Fferm Ceredigion r: 01559 362230

Neu ysgrifennwch at: Cydlynudd Marchnadoedd Fferm, Canolfan Bwyd Cymru, Parc Busnes Horeb, Horeb, Llandysul, SA44 4JG

Canolfan Bwyd Cymru Gwefan: www.foodcentrewales.org.uk
Canolfan Bwyd Cymru Cyrsiau: www.foodcentrewales.org.uk/Welsh/Training.htm