Aberystwyth Farmers’ Market

Lansiwyd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ym mis Mai 2000 ac mae’n parhau i fod yn llwyddiannus gyda 30 o stondinau yno y dydd Sadwrn cyntaf a’r trydydd Sadwrn o bob mis.

Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth wedi ennill gwobr y Farchnad Fwyd Orau yng Ngwobrau Bwyd a Ffermio BBC Radio 4 2014. Darllen mwy ...

Ym 2011 cafodd y farchnad ei phleidleisio ymhlith y 10 Marchnad Ffermwyr gorau yn y Deyrnas Unedig. Darllen mwy ...

~~~~~~~~~~~~
Marchnad Nesaf
Dydd Sadwrn 21ain
Ebrill 2018
Rhoddfa’r Gogledd 10yb-2yp
~~~~~~~~~~~~

Dyddiadau ar gyfer marchnadoedd 2018 ...

  • Ebrill 21
  • Mai 5 & 19
  • Mehefin 2 & 16
  • Gorffennaf 7 & 21
  • Awst 4 & 18
  • Medi 1 & 15
  • Hydref 6 & 20
  • Tachwedd 3 & 17
  • Rhagfyr 1 & 15
Dydd Sadwrn 21ain Ebrill 2018 - dyma restr y stondinwyr:
Gwnyfor Growers Little Devils Heavenly Bakes
Carne Edward Blaencamel Farm
Nantclyd Farm Postance Poultry
Defaid Dolwerdd Oasthouse Brewery Beer
Cothi Valley Mr Nice Pie
Cuckoo Mill Teisenhelenz Cakes
Pembrokeshire Goats Cheese The Parsnipship
Gwella Celtic Treasure
Toloja Orchards Tynewydd Alpacas
Welsh Mangalitza The Green Goat Café
Teifi Cheese Sams Meat Roasts
Da Mihle Gin RSPB
The Lampeter Bakehouse Food Centre Wales
Marchnadoedd Ffermwyr Aberystwyth - Rhodfa’r GogleddCydlynir Marchnadoedd Fferm Ceredigion trwy Ganolfan Bwyd Cymru, Horeb, Llandysul.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Chydlynudd Marchnadoedd Fferm Ceredigion Julie Lomas ar: 01559 362230

Neu ysgrifennwch at: Julie Lomas, Cydlynudd Marchnadoedd Fferm, Canolfan Bwyd Cymru, Parc Busnes Horeb, Horeb, Llandysul, SA44 4JG

Canolfan Bwyd Cymru Gwefan: www.foodcentrewales.org.uk
Canolfan Bwyd Cymru Cyrsiau: www.foodcentrewales.org.uk/Welsh/Training.htm