Aberystwyth Farmers’ Market

Lansiwyd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ym mis Mai 2000 ac mae’n parhau i fod yn llwyddiannus gyda 30 o stondinau yno y dydd Sadwrn cyntaf a’r trydydd Sadwrn o bob mis.

Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth wedi ennill gwobr y Farchnad Fwyd Orau yng Ngwobrau Bwyd a Ffermio BBC Radio 4 2014. Darllen mwy ...

Ym 2011 cafodd y farchnad ei phleidleisio ymhlith y 10 Marchnad Ffermwyr gorau yn y Deyrnas Unedig. Darllen mwy ...

~~~~~~~~~~~~~
Marchnad Nesaf
Dydd Sadwrn 20fed
Ionawr 2018
Rhoddfa’r Gogledd 10yb-2yp
~~~~~~~~~~~~~

Dyddiadau ar gyfer marchnadoedd 2018 ...

 • Chwefror 3 & 17
 • Mawrth 3 & 17
 • Ebrill 7 & 21
 • Mai 5 & 19
 • Mehefin 2 & 16
 • Gorffennaf 7 & 21
 • Awst 4 & 18
 • Medi 1 & 15
 • Hydref 6 & 20
 • Tachwedd 3 & 17
 • Rhagfyr 1 & 15
Dydd Sadwrn 20fed Ionawr 2018 - dyma restr y stondinwyr:
Carne Edward Postance Poultry
Nantclyd Farm Elan Valley
Cothi Valley Oasthouse Brewery Beer
Cuckoo Mill Mr Nice Pie
Gwella Teisenhelenz Cakes
Welsh Mangaltiza Cresswell Goats
Teifi Cheese Celtic Treasure
Da Mihle Gin Tynewydd Alpacas
Watson & Pratt / Lampeter Bakehouse RSPB
Little Devils Heavenly Bakes Sams Meat Roasts
Blaencamel Farm The Green Goat
Marchnadoedd Ffermwyr Aberystwyth - Rhodfa’r GogleddCydlynir Marchnadoedd Fferm Ceredigion trwy Ganolfan Bwyd Cymru, Horeb, Llandysul.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Chydlynudd Marchnadoedd Fferm Ceredigion Julie Lomas ar: 01559 362230

Neu ysgrifennwch at: Julie Lomas, Cydlynudd Marchnadoedd Fferm, Canolfan Bwyd Cymru, Parc Busnes Horeb, Horeb, Llandysul, SA44 4JG

Canolfan Bwyd Cymru Gwefan: www.foodcentrewales.org.uk
Canolfan Bwyd Cymru Cyrsiau: www.foodcentrewales.org.uk/Welsh/Training.htm