Aberystwyth Farmers’ Market

Lansiwyd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ym mis Mai 2000 ac mae’n parhau i fod yn llwyddiannus gyda 30 o stondinau yno y dydd Sadwrn cyntaf a’r trydydd Sadwrn o bob mis.

Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth wedi ennill gwobr y Farchnad Fwyd Orau yng Ngwobrau Bwyd a Ffermio BBC Radio 4 2014. Darllen mwy ...

Ym 2011 cafodd y farchnad ei phleidleisio ymhlith y 10 Marchnad Ffermwyr gorau yn y Deyrnas Unedig. Darllen mwy ...

Marchnad Ffermwyr Aberystwyth
Dydd Sadwrn 18/11/17
Rhoddfa’r Gogledd 10-2yp


Dyma restr y stondinwyr:

 • Carne Edward Meat
 • Nantclyd Farm
 • Defaid Dolwedd
 • Cothi Valley
 • Mama Fays Carribbean Food
 • Cuckoo Mill
 • Lili Mai
 • Welsh Mangalitza
 • Teifi Cheese/ Da Mihle Gin
 • The Lampeter Bakehouse/ Watson & Pratt
 • Little Devils Heavenly Bakes
 • Blaencamel Farm
 • Postance Poultry
 • Elan Valley Meats
 • Oasthouse Brewery
 • Toloja Orchards
 • Allwood
 • Woodland Trust
 • Sams Meat Roasts / Sams Rare Breeds
 • Tafell y Tan Pizza
 • Food Centre Wales
Gŵyl Fwyd a Chrefft Nadolig Aberystwyth 2017

Marchnadoedd Ffermwyr Aberystwyth - Rhodfa’r GogleddCydlynir Marchnadoedd Fferm Ceredigion trwy Ganolfan Bwyd Cymru, Horeb, Llandysul.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Chydlynudd Marchnadoedd Fferm Ceredigion Julie Lomas ar: 01559 362230

Neu ysgrifennwch at: Julie Lomas, Cydlynudd Marchnadoedd Fferm, Canolfan Bwyd Cymru, Parc Busnes Horeb, Horeb, Llandysul, SA44 4JG

Canolfan Bwyd Cymru Gwefan: www.foodcentrewales.org.uk
Canolfan Bwyd Cymru Cyrsiau: www.foodcentrewales.org.uk/Welsh/Training.htm