Aberystwyth Farmers’ Market

Lansiwyd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ym mis Mai 2000 ac mae’n parhau i fod yn llwyddiannus gyda 30 o stondinau yno y dydd Sadwrn cyntaf a’r trydydd Sadwrn o bob mis.

Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth wedi ennill gwobr y Farchnad Fwyd Orau yng Ngwobrau Bwyd a Ffermio BBC Radio 4 2014. Darllen mwy ...

Ym 2011 cafodd y farchnad ei phleidleisio ymhlith y 10 Marchnad Ffermwyr gorau yn y Deyrnas Unedig. Darllen mwy ...

~~~~~~~~~~~~~
Marchnad Nesaf
Dydd Sadwrn 17eg
Chwefror 2018
Rhoddfa’r Gogledd 10yb-2yp
~~~~~~~~~~~~~

Dyddiadau ar gyfer marchnadoedd 2018 ...

  • Mawrth 3 & 17
  • Ebrill 7 & 21
  • Mai 5 & 19
  • Mehefin 2 & 16
  • Gorffennaf 7 & 21
  • Awst 4 & 18
  • Medi 1 & 15
  • Hydref 6 & 20
  • Tachwedd 3 & 17
  • Rhagfyr 1 & 15
Dydd Sadwrn 17eg Chwefror 2018 - dyma restr y stondinwyr:
Carne Edward Oasthouse Brewery Beer
Nantclyd Farm Toloja Orchards
Defaid Dolwedd Teisenhelenz Cakes
Cothi Valley The Parsnipship
Cuckoo Mill Natures Divine Delights
Welsh Mangaltiza Mr Nice Pie
Teifi Cheese Pembrokeshire Goats Cheese
Da Mihle Gin Celtic Treasure
The Lampeter Bakehouse Tynewydd Alpacas
Little Devils Heavenly Bakes RSPB
Blaencamel Farm Food Centre Wales
Postance Poultry The Green Goat
Elan Valley Sams Meat Roasts
Marchnadoedd Ffermwyr Aberystwyth - Rhodfa’r GogleddCydlynir Marchnadoedd Fferm Ceredigion trwy Ganolfan Bwyd Cymru, Horeb, Llandysul.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Chydlynudd Marchnadoedd Fferm Ceredigion Julie Lomas ar: 01559 362230

Neu ysgrifennwch at: Julie Lomas, Cydlynudd Marchnadoedd Fferm, Canolfan Bwyd Cymru, Parc Busnes Horeb, Horeb, Llandysul, SA44 4JG

Canolfan Bwyd Cymru Gwefan: www.foodcentrewales.org.uk
Canolfan Bwyd Cymru Cyrsiau: www.foodcentrewales.org.uk/Welsh/Training.htm