Marchnad Ffermwyr
Aberystwyth

Marchnad Nesaf
Dydd Sadwrn 15fed o Ionawr 2022
Yr Hen Depo 10yb

Marchnadoedd 2022
Dydd Sadwrn 10yb

Ionawr   Chwefror   Mawrth
15   5 a 19   5 a 19
Ebrill   Mai   Mehefin
2 a 16   7 a 21   4 a 18
Gorffennaf   Awst   Medi
2 a 16   6 a 20   3 a 17
Hydref   Tachwedd   Rhagfyr
1 a 15   5 a 19   3 a 17

Croeso i Farchnad Ffermwyr Aberystwyth.

Lansiwyd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ym mis Mai 2000 ac mae’n parhau i fod yn llwyddiannus gyda 30 o stondinau yno, y dydd Sadwrn cyntaf a’r trydydd Sadwrn o bob mis.

Cysylltwch â Ni

Cydlynir Marchnad Fferm Aberystwyth trwy Ganolfan Bwyd Cymru, Horeb, Llandysul.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Sara Beechey, Chydlynydd gwyliau bwyd a diod ar:

Ffôn: 01559 362230
Ebost: gen@foodcentrewales.org.uk

Neu ysgrifennwch at: Sara Beechey, Cydlynudd Marchnadoedd Fferm,
Canolfan Bwyd Cymru, Parc Busnes Horeb,
Horeb, Llandysul, SA44 4JG

Marchnad y Ffermwyr yn AIL AGOR!!!!!

Newyddion da o lawenydd mawr - agorwyd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth unwaith eto ar ddydd Sadwrn Awst y 7fed ar safle dros dro; yr hen depo bysiau ar Goedlan y Parc ger y cae peldroed.

Yn sgil COVID-19 bu rhaid cau'r farchnad i lawr ar ôl ym mis Mawrth 2020 a rydym wedi colli gweld ein cwsmeriaid yn fawr iawn.

Bydd y farchnad yn cael ei chynnal ar dydd Sadwrn cyntaf a'r trydydd dydd Sadwrn bob mis ag yn parhau i fod yn lwyfan ar gyfer cynyrch lleol o ansawdd uchel.

 

Amdanom Ni

Lansiwyd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ym mis Mai 2000 ac mae’n parhau i fod yn llwyddiannus yn cynnal hyd at 30 o stondinau bob dydd Sadwrn cyntaf a thrydydd dydd Sadwrn yn y mis. 

Yn y farchnad fe welwch lysiau rhanbarthol a thymhorol, cawsiau lleol, wyau buarth, cig a dofednod brid prin â'i magwyd yn lleol, mêl lleol, bara artisan, cacennau a phastai cartref, gyda chynnyrch organig ardystiedig ac eitemau arbenigol gan gynnwys ystodau llysieuol, fegan a heb glwten. Gyda bwyd poeth ar gael yn rheolaidd ac ychydig o ddiodyd alcoholig i'ch temtio. Ceir ychydig o grefftwyr talentog hefyd. Mae planhigion, blodau, perlysiau a choed ffrwythau ar gael yn dymhorol.

Canolfan Bwyd Cymru Gwefan: www.foodcentrewales.org.uk