Marchnad Ffermwyr
Aberystwyth

Stondinwyr Marchnad

Anuna Bakery

Pobty artisan yn cynnig bara surdoes wedi'i wneud â llaw a croissants wedi'u pobi'n ffres ar foreau marchnad. Caiff ein bara eu gwneud a llaw yn defnyddio surdoes ein hunain, blawd organig a halen.

https://anuna.co.uk/

Blaencamel Farm

Llysiau, saladau, ffrwythau a blodau carbon niwtral ardystiedig organig. Rydym yn mynychu marchnadoedd ffermwyr Gorllewin a De Cymru i roi dewis o Gymru i gwsmeriaid yn lle cynnyrch tramor.

http://www.blaencamel.com/?LMCL=RSiqN3

Mêl Bae Ceredigion

Mêl, gwenyn a chynhyrch gwenyn o safon. Daw pob peth o'n gwenyn ein hunain. Rydym yn cynaeafu'n foesol ac mae ein cynyrch mor organig â phosibl.

https://www.cardiganbayhoney.co.uk/

Carn Edward

Cig o ansawdd premiwm o galon mynyddoedd Sir Benfro.

https://www.carnedward.co.uk/

Celtic Treasure

Gemwaith Celtaidd, cyfoes a chadwyn aur ac arian o galon Eryri.

https://www.celtictreasure.co.uk/

Cothi Valley

Busnes becws ar y fferm. Rydym yn cyflenwi trwy marchnadoedd ffermwyr, gwyliau bwyd a gallwn cyfanwerthu a darparu ar gyfer eich digwyddiadau.

https://www.facebook.com/CothiValley/

Cuckoo Mill Farm

Adar cyfan adeg y Nadolig a'r Pasg i roliau bron twrci, rholiau clun, ffiledau gyda stwffin cartref neu wedi'i lapio mewn cig moch, byrgyrs twrci cartref, briwgig a mwy!

http://www.welshturkey.co.uk/

Defaid Dolwerdd

Rydym yn berchen ar haid fach o ddefaid llaeth yng Ngorllewin Cymru. Gwneir detholiad o gawsiau caled a meddal, ynghyd â llaeth Kefir, iogwrt a hufen iâ.

https://www.facebook.com/Holtham/

Gwella

Cigoedd Cymreig unigryw wedi'u halltu a'u coginio i'w mwynhau'n oer neu fel rhan o pryd arall - gan gyfuno ein cigoedd blasus â blasau a sbeisys cadarn o bedwar ban byd.

https://www.gwellacymru.co.uk/

Kirstie's Welsh Mylks

Creu, cynhyrchu a gwerthu ystod eang o nwyddau heb laeth, menyn cnau a chynyrch wedi ei bobi ar gyfer deiet amgen.

https://www.facebook.com/pages/category/Advertising-Marketing/Kirsties-Welsh-Mylks-330392550898496/

Mr Nice Pie

Cynhwysion blasus a iachus. Mae ein holl pastai yn addas ar gyfer deiet fegan, mewn gwirionedd, nid oes yr un ohonynt yn cynnwys unrhywbeth drwg o unrhyw fath.

http://mrnicepie.co.uk/

Nosh 2 Go

Myffinau melys a sawrus blasus moethus i'ch cyffroi! Mae ein busnes wedi ei leoli yng nghanolbarth Cymru ac yn falch o fod yn defnyddio cynhwysion lleol.

https://www.facebook.com/Jolesgourmet/

Notch Handmade

Gwaith lledr cyfoes. Bagiau ac ategolion lledr, wedi'u gwneud â llaw yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru.

https://notchhandmade.com/

Ocean Seafoods

Bwyd môr a physgod ffres wedi eu dal ar ein llongau ein hunain mewn ffordd gynaliadwy.

https://oceanseafoods.co.uk/

Toloja Orchards

Cynhyrchwyr seidr Cymreig traddodiadol, brandi seidr, medd, ynghyd â dros 20 math o fwstard wedi eu gwneud yn defnyddio finegr seidr ein hunain.

http://www.welshcider.com/

Postance Poultry

Busnes teuluol yw Postance Poultry sy'n darparu Cyw Iâr, Hwyaden a Thwrci efydd Nadolig o ansawdd da.

https://www.facebook.com/TheChickenLady2012/

Caws Teifi

Rydym yn defnyddio dulliau traddodiadol i wneud cawsiau artisan arbennig o'r llaeth amrwd gorau, o ffynonellau lleol.

http://www.teificheese.co.uk/

Da Mhile

Yn gwneud amrywiaeth eang o wirodydd a gwirodydd organig.

https://www.damhile.co.uk/

Ty Newydd Alpacas

Cynhyrch gwlân alpaca naturiol, wedi'u gwneud â llaw gyda chariad yng Nghymru.

https://www.tynewyddalpacas.co.uk/

Watson & Pratts

Bara wedi'i bobi yn ffres a theisennau wedi'i gwneud â llaw o gynhwysion safonnol.

https://www.watsonandpratts.co.uk/ourbakery/

Fferm Llety Llwyd

Fferm 128 o gyferau yng Ngogledd Sir Ceredigion yw Fferm Llety Llwyd. Mae gennym 100 o ddefaid mynydd Cymreig, 10 o wartheg Henffordd a 300 o ieir. Rydym yn wyau a bwydydd eraill tymhorol.

https://www.facebook.com/ffermlletyllwyd

Sugarcane Bakes

Cwcis, cacennau a phobi artisan wedi'u pobi'n ffres pan yn archebu gan ddefnyddio'r cynhwysion gorau a mwyaf ffres â llaw a gyda chariad. Wedi'i leoli yn Aberystwyth.

https://www.sugarcanebakes.co.uk/